DĚTSKÁ NOVINÁŘSKÁ CENA 2012 - DOZVUKY, aneb Jak jsme slavili Světový den trpaslíků

DNC 2012

A máme tady nové téma pro rok 2013

"KOČKY a KOŤATA"

Chtěli jsme pochválit děti, které se sice neumístily v čele naší soutěže, ale zároveň si udělaly čas a o „Zázraku“ (což bylo letošní téma) něco pěkného napsaly. Za odměnu dostaly příležitost spolu s hostem z České televize, Jolandou Pilařovu, navrhnout a vylosovat, o čem se bude v Dětské novinářské ceně psát příští rok.

A světe, div se! Vylosovaným tématem jsou „Kočky a koťata“. Velkým překvapením byly i ostatní lístečky, které nebyly z kouzelného klobouku vytaženy: Správné rozhodnutí, O létu, Válka, Zklamání, Zlozvyky, Naše okolí, Strach, Politici…

A protože 21. červen byl také Světovým dnem trpaslíků, neopomněli jsme v rámci mediálních hrátek, které k novinařině určitě patří, oslavit i ty malé lidičky, kteří nám občas přinášejí štěstí, radost, občas i starosti a trápení.